Indywidualny Kurs Podstawowy z Dermatologii – 1-3 kwietnia 2022 – LUBLIN