Prowadzący

Dr n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker

Specjalista chorób psów i kotów.

Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Ukończyła Podyplomowe Studia Specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów, uzyskując tytuł specjalisty. Bierze czynny udział w pracy Sekcji Dermatologów Weterynaryjnych Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologów Weterynaryjnych.

Dr hab. Jarosław Popiel

Prof. Uniwersytetu Przyrodniczego

Od 2013 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Dr hab. J. Popiel prowadzi zajęcia z diagnostyki weterynaryjnej, immunologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych. Stworzył przedmiot fakultatywny „Dermatologia zwierząt”, który prowadzi od 10 lat. Członek PSLWMZ, PTNW oraz European Society of Veterinary Dermatology (ESVD). Autor ponad stu publikacji naukowych.