Dr n. wet. Agnieszka Cekiera

Dr Agnieszka Cekiera

Wykształcenie

 • dyplom lekarza weterynarii- 2009
 • tytuł doktora nauk weterynaryjnych- 2013
 • 2009-2013 Studia doktoranckie Wydział Medycyny Weterynaryjnej Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
 • rozpoczęcie studiów specjalizacyjnych z zakresu Chorób Psów i Kotów- 2012
 • rozpoczęcie pracy w Gabinecie Dermatologii i Endokrynologii Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni Psów i Kotów- 2014
 • zatrudnienie na stanowisku adiunkta – 2015
 • uzyskanie tytułu specjalisty chorób psów i kotów – 2015

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne:

 • Dermatologia i endokrynologia weterynaryjna, choroby wewnętrzne psów i kotów
 • Dydaktyka: choroby wewnętrzne psów i kotów, choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich, choroby wewnętrzne koni, dermatologia weterynaryjna- fakultet

Wybrane publikacje:

 • Popiel J., Cekiera A.: Usefulness of measuring the concentration of thyroglobulin antibodies in serum of dogs for assessment of thyroid function. Bulletin of the Veterinary Institite in Pulawy 2014, Vol. 58, Issue 2, 261-266
 • Popiel J., Cekiera A.: Nadczynność kory nadnerczy u psów. Magazyn Wet. 2010, 3
 • Popiel J., Cekiera A.: Dermatozy endokrynogenne występujące u psów. Wet w Prakt. 2010. 1-2
 • Popiel J., Cekiera A.: APZS- alergiczne pchle zapalenia skóry u psów i kotów. Problem wciąż aktualny. Wet w Prakt. 2010. 4
 • Popiel J., Cekiera A.: Niedoczynność tarczycy u psów. Magazyn Wet. 2011, 20
 • Popiel J., Cekiera A., Sapikowski G.: Młodzieńcze zapalenie tkanki łącznej psów. Magazyn Wet. 2012

Referaty ustne- konferencje naukowe:

 • „Podstawy dydaktyki wyższych uczelni” Wrocław 23.06.2010- „Jak być dobrym nauczycielem.” Cekiera A.
 • “The analysis of antibiotic susceptibillity of most common isolated bacteria from bacteriological cultures of skin in dogs” Cekiera A., Popiel J., Wincza J.     2nd PhD Student Symposium: Biostatistical analysis- the magic tool in wildlife biology and conservation medicine. Berlin 12-13.09.11
 • „Możliwość zastosowania cystatyny C w dermatologii weterynaryjnej” Cekiera A. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki. Nowe trendy w naukach przyrodniczych. Wrocław 3.12.11

Wybrane staże naukowe:

 • Freie Univarsität Berlin, Klinik für kleine Haustiere- 01.07.07.2012-30.09.2012
 • Tierärztliche Praxis Klaus Ebelt Volmestraße 135 58515 Lüdenscheid – Brügge, Niemcy- 11- 23.08.2008