Dr n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker

Dr n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker

Specjalista chorób psów i kotów
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologów Weterynaryjnych

Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie, gdzie po studiach przez osiem lat kontynuowała pracę, jako asystent a później adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt UP w Lublinie.

Po rocznym stażu na Uniwersytecie Medycznym w Lund (Szwecja) obroniła
pracę doktorską z zakresu alergologii w 2004 roku. W tym samym roku ukończyła Podyplomowe Studia Specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów, uzyskując tytuł specjalisty.

Interesuje się trudnymi dziedzinami weterynarii, jakimi są dermatologia, alergologia i endokrynologia.

Ciągle podnosi swoje kwalifikacje biorąc czynny udział w wielu szkoleniach i kongresach na całym świecie.

W latach 2003-2005 ukończyła prestiżowy kurs specjalistyczny z zakresu dermatologii weterynaryjnej prowadzony w ramach Europejskiej Szkoły dla Lekarzy Weterynarii ESVAS we Wiedniu. Stale prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu dermatologii i alergologii dla lekarzy weterynarii z całego kraju i jest uważana za cenionego eksperta w tych dziedzinach.

Bierze czynny udział w pracy Sekcji Dermatologów Weterynaryjnych Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt- wcześniej jako wieloletnia przewodnicząca, teraz jako członkini Sekcji.

Jest również konsultantem merytorycznym laboratorium weterynaryjnego LABOKLIN. Konsultuje pacjentów przyjeżdżających z całej Polski.