Indywidualny Kurs Podstawowy z Dermatologii – 9-11 września 2022 – LUBLIN