Prowadzący

Dr n. wet. Maciej Guzera

W 2017 r. zdał europejski egzamin specjalizacyjny z patologii klinicznej European College of Veterinary Clinical Pathology (ECVCP), a następnie rozpoczął pracę w laboratorium diagnostycznym Laboklin Polska w Warszawie.

Dr n. wet. Agnieszka Cekiera

Doktor nauk weterynaryjnych

Z wykształcenia doktor nauk weterynaryjnych. Zainteresowania naukowe i dydaktyczne: dermatologia i endokrynologia weterynaryjna, choroby wewnętrzne psów i kotów. Dydaktyka: choroby wewnętrzne psów i kotów, choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich, choroby wewnętrzne koni, dermatologia weterynaryjna- fakultet.

Dr n.wet. Marcin Szczepanik

Specjalista chorób psów i kotów.

Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Jest autorem ponad stu publikacji, przede wszystkim z zakresu dermatologii weterynaryjnej, oraz 10 pozycji książkowych w tym pięcio tomowego “Atlasu dermatologicznego”.

Dr n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker

Specjalista chorób psów i kotów.

Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Ukończyła Podyplomowe Studia Specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów, uzyskując tytuł specjalisty. Bierze czynny udział w pracy Sekcji Dermatologów Weterynaryjnych Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologów Weterynaryjnych.